Bước 1: Click vào menu "Đơn hàng".

Đơn hàng website

Đây là trang danh sách đơn hàng mà khách hàng đã đặt hàng trên website:

Danh sách đơn hàng - website bán hàng chuẩn SEO

Bước 2: Xem chi tiết đơn hàng:

Click vào mã đơn hàng hoặc biểu tượng hình cây viết để xem chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng - thiết kế website chuẩn SEO