Tên miền là gì?

Tên miền là một danh từ, nếu dịch sát nghĩa từng từ trong tiếng Anh là Domain Name và người ta thường gọi ngắn gọn là domain hoặc tên miền.
Tên miền theo cách hiểu đơn giản nó là một định danh dẫn tới một website nào đó. 
Muốn chạy được website, người ta phải thiết kế website và đặt website đó trên một máy tính (hay còn gọi là server hay máy chủ), nó được kết nối mạng, có năng lực xử lý cao, được cài đặt và cấu hình theo đặc thù riêng để chạy được website hoặc một số tài nguyên dữ liệu khác và phải được cấp phát một địa chỉ IP tĩnh. 
 
Muốn truy cập vào website đó bạn phải truy cập đến địa chỉ IP của nó.
Nhưng địa chỉ IP là một dãy số rất khó nhớ. Nên mới có khái niệm tên miền (domain) để đại diện cho địa chỉ IP đó, tên miền dễ gợi nhớ, dễ đọc nên thay vì bạn truy cập website bằng địa chỉ IP, bạn chỉ cần truy cập bằng tên miền (domain) là có thể vào được website.
Một tên miền thường là sẽ có một cấu trúc cơ bản như sau:
 
www.abc.com
 
Trong đó:
 
www: Tiền tố của tên miền, tiếng Anh là world wide web.
abc: Tên được đặt của tên miền
.com: Hậu tố của tên miền, có thể gọi là đuôi tên miền. Có rất nhiều đuôi tên miền để lựa chọn như: .com, .net, .org, .info, .vn, .com.vn, ...
 
Khi truy cập website bạn có thể gõ: www.abc.com hoặc abc.com đều được.
 
Mình nói thêm về nơi đặt website: Khi nói đến tên miền và website thì phải nói đến hosting, hosting là một không gian trên máy chủ để lưu trữ website hoặc một số dữ liệu khác. Tức là trên một máy tính server (máy chủ) người ta có thể phân chia ra rất nhiều hosting để đặt website vào đó.
Như vậy một server có thể chứa được rất nhiều website.