Bước 1: Trên menu chọn phần "Bài viết" --> " Danh sách bài viết".

thêm - xóa - sửa website bán hàng chuẩn SEO