Bước 1: Trên menu chọn phần "Cài đặt" --> "Nội dung trang liên hệ".

Cập nhật nội dung trang liên hệ cho website bán hàng chuẩn SEO