Bước 1: Trên menu chọn phần "Giao diện" --> "Hình ảnh - Quảng cáo"

Quản lý hình ảnh - quảng cáo cho website chuẩn SEO