Bước 1: Trên menu chọn phần "Sản phẩm" --> " Danh mục sản phẩm".

Tạo danh mục sản phẩm

Đây là trang danh mục sản phẩm:

Trang danh mục sản phẩm web bán hàng chuẩn SEO

Bước 2: Thêm mới danh mục sản phẩm:

Trên danh sách danh mục sản phẩm ta click vào nút "Thêm mới"

Thêm mới danh mục sản phẩm cho web bán hàng chuẩn SEO

- Thuộc danh mục: Nếu là danh mục gốc thì để mặc định, nếu là cấp con của 1 danh múc nào đó thì chọn danh mục gốc tương ứng.

- Tiêu đề: Nhập tên danh mục cần tạo.

- Trạng thái: Bật: nghĩa là sẽ được hiển thị ra ngoài website, Tắt: Nghĩa là ẩn, không cho hiển thị ra ngoài website.

Bước 3: Chỉnh sửa danh mục sản phẩm:

- Click vào tên danh mục hoặc click vào biểu tượng cây viết để chỉnh sửa danh mục.

Bước 4: Xóa danh mục sản phẩm:

- Click vào biểu tượng thùng rác của danh mục cần xóa hoặc check vào nút check tương ứng với danh mục cần xóa sau đó click vào nút xóa màu xanh lá cây trên cùng.