Bước 1: Trên menu chọn phần "Cài đặt" --> "Hỗ trợ trực tuyến".

Cập nhật thông tin hỗ trợ trực tuyến cho website bán hàng chuẩn SEO