Bước 1: Trên menu chọn phần "Cài đặt" --> "Nội dung trang giới thiệu".

Cập nhật nội dung trang giới thiệu cho website bán hàng chuẩn SEO