Bước 1: Trên menu chọn phần "Cài đặt" --> "Nội dung chân trang".

Cập nhật nội dung chân trang cho website bán hàng chuẩn SEO