Bước 1: Trên menu chọn phần "Bài viết" --> " Danh sách trang tin".

Tạo trang tin cho website bán hàng chuẩn SEO