Bước 1: Trên menu chọn phần "Cài đặt" --> "Tài khoản quản trị".

Quản lý tài khoản quản trị cho website bán hàng chuẩn SEO